Camping Mar Estang

BIJLAGE CAMPING REGLEMENT VAN CAMPING MAR ESTANG

CAMPINGREGLMENT CAMPING MAR ESTANG

HET DECREET VAN 17 FEBRUARI 2014 VERPLICHT  CAMPINGS EN RESIDENTIËLE RECREATIEPARKEN OM EEN REGLEMENT TE HEBBEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.TOEGANGS- EN VERBLIJFCONDITIES
Voor de toegang, het zich installeren en verblijven op de camping moet men de toestemming van de eigenaar, dan wel zijn vervanger hebben. De campingbeheerder is verplicht te waken over de voorzieningen en de openbare orde op de camping, evenals het toezien op de naleving van dit reglement. Een verblijf op de camping houdt in dat men het campingreglement accepteert en zich er ook aan houdt. Niemand kan wonen op de camping.
2. FORMALITEITEN
Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen op het terrein toegelaten met een door hun ouders ondertekende verklaring. Op grond van artikel R. 611-35, moet de klant bij aankomst zijn identiteitspapieren kunnen tonen en een individueel fiche invullen. Hierop moet vermeldt staan: 1o Voor- en achternaam; 2o Geboorte datum en -plaat; 3o De nationaliteit; 4o Adres. Kinderen onder de 15 jaar moeten worden aangemeld op het fiche van een van de ouders.
3. HET INSTALLEREN VAN DE KAMPEERUITRUSTING
De tent, camper of de caravan en al het bijbehorende materiaal mag alleen op de door de campingbeheerder (of zijn vervanger) aangewezen staanplaats worden geïnstalleerd.
4. RECEPTIE
Geopend van 7u00 tot 21u00 in laag- en hoogseizoen.
Bij de receptie kan men terecht voor informatie over alle faciliteiten die de camping biedt, de mogelijkheden om levensmiddelen te kopen, de activiteiten die georganiseerd worden, de toeristische attracties in de omgeving en nuttige adressen. Een klachtenbehandelingsprocedure is ter beschikking van de kampeerder.

5. AFFICHERING
De algemene voorwaarden zijn geafficheerd aan de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt afgegeven aan elke klant die erom vraagt. Voor geclassificeerde campingterreinen dient de categorie met de vermelding toerisme of recreatie en het aantal accommodaties worden weergegeven.
De prijzen van de verschillende diensten en de voorwaarden dienen duidelijk vermeld te zijn bij de receptie.

6. VERTREKPROCEDURE
De kampeerders wordt verzocht hun vertrek één dag van tevoren bij de receptie te melden. De kampeerders die ’s morgens voor de openingstijd van de receptie willen vertrekken, moeten de dag daarvoor afrekenen.

7.LAWAAI EN RUST
De kampeerders worden verzocht om het lawaai zo veel mogelijk te beperken. Het gebruik van geluidsapparatuur mag de ander kampeerders niet storen. Het dichtslaan van autoportieren en de kofferbak dient zo zacht mogelijk te gebeuren. Om de rust van alle kampeerders te garanderen dient de kampeerder vanaf 23H de rust te bewaren. Honden en andere huisdieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet alleen op de camping achtergelaten worden, ook niet als ze opgesloten zijn. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn dier. Het dier dient in het bezit te zijn van een geldig vaccinatieboekje en gechipt of getatoeëerd zijn.

8. BEZOEKERS
Na toestemming van de campingbeheerder (of zijn vervanger) zijn bezoekers toegelaten op het terrein. De kampeerder is verantwoordelijk voor zijn bezoekers.
De kampeerder dient zijn bezoekers bij de receptie aan te melden. Het waterpark, de deelname aan de activiteiten en andere diensten zijn niet toegankelijk voor bezoekers. De wagen van bezoekers is niet toegestaan op het terrein.
9.VOORZIENINGEN
De Toegang tot het waterpark en andere voorzieningen is uitsluitend voorbehouden voor onze campinggasten. Wij verzoeken u om de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften aan de ingang van het zwembad te respecteren. Om hygiëne- en veiligheidsredenen, zijn zwemshorts en bermuda’s verboden. Het dragen van aansluitende zwemkledij is vereist. Voor baby’s en kleine kinderen zijn zwemluiers verplicht. Kinderen onder 10 jaar dienen vergezeld te zijn van een ouder. Wij verzoeken u tevens om geen ligstoelen te reserveren door er een handdoek op te leggen. Handdoeken gedeponeerd op onbezette ligstoelen zullen door het personeel verwijderd worden.
10.VERKEER EN PARKEREN
Op het campingterrein geldt een maximum snelheid van 10 km per uur. Verkeer is toegestaan tussen 7.00 uur en 24.00 uur. Enkel kampeerders die op het terrein verblijven hebben toegang met de wagen. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen en op de eigen staanplaats. Het stationeren mag het overige verkeer of het installeren van nieuwe campinggasten niet belemmeren.
11.ONDERHOUD EN AANBLIK VAN INFRASTRUCTUUR
De kampeerder dient zich te onthouden van elke handeling die nadelig is voor de netheid, hygiene en het aanzicht van het terrein en zijn infrastructuur, in het bijzonder het sanitair.
De kampeerder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn campingplaats en van de camping in het algemeen. Het is verboden vuil water op de grond of in de goten weg te gooien. De caravaneigenaars zijn verplicht hun afvalwater te legen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Volgens de Europese wet die van kracht is met betrekking tot het scheiden van afval, dient u uw afval naar de afvalcontainers te brengen. Diverse containers staan tot uw beschikking. Het wassen van wasgoed is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wasbakken.
De was kan eventueel opgehangen worden aan de gemeenschappelijke waslijnen, als deze aanwezig zijn. Het ophangen van de was aan droogrekjes op de eigen staanplaats is toegestaan tot 10.00 uur, mits het de buren niet hindert. Waslijnen mogen nooit aan bomen worden bevestigd.
Met de beplanting van het terrein moet met respect omgegaan worden. Zo is het verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te breken of iets te planten. Het is tevens verboden zelf de staanplaats af te bakenen of om putten te graven. Elke beschadiging aan planten, omheining, terrein of andere voorzieningen is voor rekening van de kampeerder. De staanplaats die men na gebruik weer verlaat, moet achtergelaten worden in de oorspronkelijke staat.
12.VEILIGHEID
a. Brand
Open vuur (hout, kolen, etc.) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten goed functioneren en mogen niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt worden.
In geval van brand moet men altijd meteen de directie waarschuwen. De brandblussers staan in dit geval tot eenieders beschikking. Bij de receptie is een EHBO-doos te vinden.

b. Diefstal
De directie heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op het terrein evenals voor eigendommen van kampeerders die aan de receptie zijn afgegeven. De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen en wordt geacht de aanwezigheid van verdachte personen direct aan de beheerder te melden.
Hoewel het terrein bewaakt wordt, wordt de kampeerders verzocht de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter beveiliging van hun eigendommen.
13. SPELLEN
Gevaarlijke en hinderlijke spelen zijn verboden.
Kinderen moeten tijdens het spelen onder toezicht zijn van hun ouders.
14. OPSLAGRUIMTE
Men kan alleen met toestemming van de campingbeheerder en op de door hem aangewezen plaats, materiaal onbeheerd op het terrein achterlaten. Deze service is tegen betaling.
15. OVERTREDING VAN HET REGLEMENT
Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoord of de voorschriften van het campingreglement niet respecteert, kan de campingbeheerder (of zijn vervanger) hem mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk waarschuwen en verzoeken de overlast te stoppen.
In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de campingbeheerder (of zijn vervanger) de overtreder heeft gewaarschuwd, kan de campingbeheerder het verblijfscontract opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen.

DIRECTIE VAN CAMPING MAR ESTANG

Alle klanten zijn verplicht zich te houden aan het camping reglement

1. Vanaf 23.00 uur tot 7 uur, worden de campinggasten geacht de rust op de camping te respecteren. De toegang tot de camping is vanaf middernacht. Het is verboden om tussen 24.00 uur en 7 uur een motorvoertuig op de camping te gebruiken. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, heeft de directie het recht u na een waarschuwing van het kampeerterrein te laten verwijderen.
2. Wij verzekeren controles aan de ingang van de camping en regelmatige veiligheidsrondes. Het dragen van de armband is vereist om een betere veiligheid te garanderen.
3. De camping kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van autodiefstal. Dit geldt eveneens in geval van diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook. De directie is ook niet verantwoordelijk in geval van pech en eventuele technische problemen van uw persoonlijke eigendommen. De camping adviseert u, voor uw persoonlijke garantie of in geval van door u veroorzaakte schade tijdens uw vakantie, een eigen reisverzekering voor uw vakantieperiode af te sluiten. Kinderen staan onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
4. Bezoekers worden toegelaten op de camping tussen 9 en 21 uur. Wanneer u gasten ontvangt wordt u verzocht deze bij de receptie aan te melden. Gasten kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten (oa het waterpark) op de camping.
5. De kampeerplaats moet op de dag van uw vertrek voor 12 uur vrij zijn. Indien u de kampeerplaats niet voor 12 uur vrijgemaakt hebt, zal u een extra nacht aangerekend worden.
6. Huisdieren worden op de kampeerplaatsen en in onze accommodaties toegelaten (zie punt 7).
7. Honden zijn op de gehele camping toegelaten, behalve honden uit de 1e en 2e categorie. De hond(en) moet(en) ingeënt zijn (tegen o.a. rabiës) en het inentingspaspoort moet geldig zijn. Wij verzoeken u om uw hond(en) buiten de camping uit te laten en op de camping de hond(en) aangelijnd te houden. De hondeneigenaar is zelf verantwoordelijke voor zijn huisdier(en).
8. Toegang tot het zwembad: zwemshorts en korte broeken zijn verboden.Het dragen van aansluitende zwemkledij is vereist.

9. Wij verzoeken u de camping en de sanitairgebouwen schoon te houden. Begeleid uw kind(eren) in de sanitairgebouwen en leg aan hen uit dat dit geen speelterrein is.
10. Het is niet toegestaan om water te gebruiken om uw auto of camper te wassen. Gebruik warm water alleen wanneer u het nodig heeft.
11. Alle vormen van barbecues en open vuur zijn strikt verboden op de camping.
12. Elke beschadiging wordt berekend aan de desbetreffende persoon.
13. Voor de kampeerplaatsen met een stroomaansluiting van 6 ampères is het enkel toegestaan om er verlichting en een koelkast op aan te sluiten. .
14. ACCOMMODATIES :
– De gehuurde accommodatie is op uw aankomstdag vanaf 16 uur beschikbaar. Op de dag van uw vertrek moet uw accommodatie vrijgegeven worden voor 10 uur. Bij vertraging ontvangen wij graag bericht.
– Bij aankomst wordt voor elke accommodatie een borg van 200 € gevraagd. Mocht u voor de openingstijd van de receptie willen vertrekken, dan sturen wij u uw borg via de post op, nadat wij onze eindcontrole hebben uitgevoerd.
– De accommodatie moet schoon achtergelaten worden.

15.Extra kosten: de toeristenbelasting en de vrijetijdsarmband

16.Elke verblijf dient ten laatste 30 dagen voor aankomst betaald te zijn. Er is geen terugbetaling in geval van een vervroegde afreis.

17. Elke accommodatie is voor 4,5,6,8 of 10 personen, naargelang het gehuurde model. De kampeerplaatsen zijn voor maximaal 6 personen.

18. EIGENAREN MOBILE HOMES:

– De huur van een staanplaats voor uw mobile home wordt in november gefactureerd en dient voor 31 december betaalt te zijn voor het aankomende seizoen. Elk begonnen seizoen dient volledig betaalt te worden.
– Het verwijderen of verplaatsen van een mobile home dient buiten het seizoen (30.09 – 01.04) door het personeel van de camping te worden uitgevoerd. De benodigde tijd wordt de eigenaar in rekening gebracht.

19. GELUIDSHINDER OF OVERLAST : De maximale toegestane snelheid op het campingterrein is 10km/H. De entreepoort sluit om middernacht (24h). Tussen 24h00 en 7h00 is het verboden om op de camping te rijden. Dit geldt voor auto’s, moto’s of elk ander gemotoriseerd voertuig. Het gebruik van geluidsinstallaties mag niet hoorbaar zijn buiten de grenzen van de kampeerplaats of accommodatie. Vanaf 23h30, is het verplicht andermans nachtrust te respecteren. Wanneer dit niet gerespecteerd wordt, heeft het camping management het recht om de betreffende klanten te verwijderen zonder enige vorm van terugbetaling.

20. De directie heeft het recht om ordeverstoorders zonder vooraankondiging of waarschuwing van de camping te verwijderen.

21. De direct heeft het recht om een verblijf te annuleren zonder restitutie, indien het campingreglement niet wordt gerespecteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de voorwaarden. Voor meer informatie

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer